VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Công ty Nhựa Việt Thành xây dựng rất rõ ràng các giá trị và chính sách dành cho nhân viên trong văn hóa doanh nghiệp của công ty. Đặc biệt thái độ và tinh thần của nhân viên, doanh nghiệp đều được thể hiện rất rõ.

Đối với doanh nghiệp: “Nỗ lực mang lại lợi ích vượt trội cho các cổ đông, trên cơ sở sử dụng hiệu quả và bảo vệ mọi nguồn tài nguyên của Việt Thành.”

Đối với nhân viên: “Đối xử tôn trọng, công bằng với mọi nhân viên. Việt Thành tạo cơ hội tốt nhất cho mọi nhân viên để phát triển sự bình đẳng, xây dựng và duy trì môi trường làm việc thân thiện, an toàn và cởi mở.”

Đối với khách hàng: “Việt Thành cung cấp sản phẩm  cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn cao nhất, giá cả cạnh tranh và trung thực với mọi giao dịch.”

Trong các hoạt động, Việt Thành luôn gắn kết hoạt động xã hội với văn hóa doanh nghiệp. Việt Thành thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội như: tài trợ các giải thi đấu thể thao, tổ chức chương trình hỗ trợ giáo dục… Đồng thời, Việt Thành còn tổ chức các chương trình về nguồn, từ thiện cho đồng bào các vùng bị thiên tai, các em nhỏ vùng dân tộc thiểu số..