ĐỊA CHỈ

    340 Cao Văn Lầu, Quận 6, TP.HCM

    ĐIỆN THOẠI

    Hotline : 0917 851 166

    EMAIL

    nhuavietthanhvn@gmail.com

    WEBSITE

    www.vietthanhplastic.com.vn

  • CAPTCHA code
  • (*) Thông tin bắt buộc

    Làm lại Gửi